Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Zasada Funkcjonowania Podmiotu

O firmie

Strona Główna BIP

Status Prawny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – nr księgi rejestrowej 000000020318, posiada osobowość prawną - Numer KRS 0000246570. Podmiotem tworzącm zakład jest Powiat Warszawski Zachodni, którego kompetencje w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji wykonuje jego organ stanowiącyZarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa na podstawie:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r., Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.);
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,  z późn. zm.);
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego nadanego
przez Radę Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.________________________________________________________________________________


 

autor informacji: Piotr Kosyl
data wytworzenia: 2013-
04-30
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji:
2013-04-30

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego