Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Cele i Zadania

O firmie


1. Celem Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, także promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
2. Do zadań Zakładu należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
a) medycznych czynności ratunkowych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,  powodujących zagrożenie życia w miejscu zdarzenia,
b) udział w akcjach niesienia pomocy w czasie klęsk żywiołowych,
w katastrofach oraz innych masowych zdarzeniach zaistniałych na obszarze działania Zakładu,
c)  inne usługi medyczne i transportowe,
d)  promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
e) współdziałanie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz kształcenie osób wykonujących zawód medycznych,
f) realizowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.
3. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
2) stacjami sanitarno – epidemiologicznymi,
3) organizacjami społecznymi,
4) innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami,
5) osobami fizycznymi,
w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
4. Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie jak również może udzielać świadczeń zdrowotnych także na rzecz pacjentów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.


_________________________________________________________ 
 

autor informacji: Piotr Kosyl
data wytworzenia: 2013-
04-30
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 201
3-04-30

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego