Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Działalność medyczna i pozamedyczna

O firmieZakład może udzielać świadczeń zdrowotnych także na rzecz pacjentów nieobjętych ubezpieczeniem oraz prowadzić pozamedyczną działalność gospodarczą, pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów ubezpieczonych w zakresie finansowania Zakładu ze środków publicznych, udzielanych na podstawie zawartych w tym przedmiocie umów z organem założycielskim, NFZ oraz innym płatnikiem.
Świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w obowiązujących przepisach, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy oraz możliwościami sprzętowymi.


______________________________________________________


 
 

autor informacji: Piotr Kosyl
data wytworzenia: 2013-
04-30
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 201
3-04-30

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego